امروز دوشنبه 29 آبان 1396

7- هد، کلاه و حجاب گردن

یقه لبه گیپور
یقه لبه گیپور جنس نخی (ویسکوز) - یقه سه سانتی گیپور - دوطرفه
8,000 تومان
یقه ساده
یقه ساده جنس نخی (ویسکوز) - یقه سه سانتی - دوطرفه
6,000 تومان
سربند گیپور آستردار
سربند گیپور آستردار هد گیپور با آستر ویسکوز
6,000 تومان
سربند کلاهی ( بندار - کشدار )
سربند کلاهی ( بندار - کشدار ) کلاه نخی (ویسکوز) - دارای دو مدل بنددار و کشدار
6,000 تومان
سربند تلی
سربند تلی جنس نخی (ویسکوز) با تنوع رنگی
3,000 تومان