امروز دوشنبه 29 آبان 1396

6- شال

شال21 مجلسی
شال21 مجلسی شال21 مجلسی، محصول شرکت MICI می باشد. این شال، 21 مدل بسته می شود، جنس آن از حریر است و روی بند کروات آن نگین کار شده است.
18,000 تومان
شال21 حریر
شال21 حریر شال21 مجلسی، محصول شرکت MICI می باشد. این شال، 21 مدل بسته می شود و جنس آن از حریر است.
15,000 تومان